program aktywności


 „pomóż mi to zrobić samemu”


Program Aktywności Seniora to zajęcia, które będą prowadzone przez wyspecjalizowaną firmę Savoir-vivre Szkoła Dobrych Manier, a oparte będą na metodzie Montessori. Jest to zbiór skutecznych metod terapeutycznych oraz holistycznego podejścia do procesu uczenia się̨ poprzez aktywizację wszystkich zmysłów, co znacząco wpływa na poprawę̨ stanu psychicznego oraz fizycznego seniora.

Zasady Montessori:

  • Pomóż̇ mi robić́ to samemu, tak długo jak to tylko możliwe!
  • Pomóż̇ mi znowu robić́ to samemu!
  • Pomóż̇ mi to robić́ w nowy sposób!
  • Pomóż̇ mi pozostać́ sobą̨!


Dlaczego warto?

  • trening pamięci pozwala na ćwiczenie zdolności pamięciowych
  • trening kompetencji służy lepszemu radzeniu sobie w codziennym życiu
  • trening motoryczny zwiększy funkcje motoryczne i mobilność oraz poprawi ogólny stanu zdrowia.

Savoir-vivre Szkoła Dobrych Manier jako jedyna w Polsce ma licencję na prowadzenie warsztatów Montessori „Radość́ uczenia się̨ przez całe życie” oraz produkcję autorskich materiałów edukacyjnych opracowanych przez Christine Mitterlechner dyplomowaną pedagog ze Stowarzyszenia Montessori w Wiedniu.